Kontakt i szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/990

Opis

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje zamówienia pn. „Wykonanie i wdrożenie rozwiązania IT polegającego na stworzeniu: webowego CMS do zarządzania systemem oraz aplikacji mobilnej dla systemów Android i iOS” dla FCapp Sp. z o.o.
Zamówienie obejmuje: Projekt obejmuje stworzenie i wdrożenie rozwiązania IT polegającego na przepisaniu istniejącej aplikacji w wersji MVP od nowa, stworzenia webowego CMS do zarządzania systemem oraz aplikacji mobilnej dla systemów Android i iOS. System ma za zadanie organizację komunikacji między przedstawicielami zespołów poprzez wymianę informacji. Procesy zawarte w rozwiązaniu mają być odpowiedzialne za wybór miejsca i czasu wydarzenia i wyposażone w moduł potwierdzający przyjęcie zaproszenia. System będzie bazował na tokenach. Utrzymywany będzie w chmurze AWS. Kontakt pomiędzy użytkownikami systemu możliwy będzie również przez SMS. Aplikacja posiada mikropłatności: organizacja i udział w więcej niż dwóch wydarzeniach będzie płatna. Propozycję wydarzeń będą powiązane z systemem statusów. System wymaga stworzenia projektów graficznych, na podstawie których zostaną wykonane: CMS i aplikacja mobilna.
Wymagania wobec systemu CMS:
1. System nie posiada ograniczeń na liczbę użytkowników.
2. Wszystkie moduły CMS działają w oparciu o przeglądarkę www
3. Wszystkie moduły CMS umożliwiają logowanie za pomocą identyfikatora i hasła.
4. Wszystkie moduły posiadają system uprawnień.
5. Przewidziano role użytkowników: SuperAdmin, Administrator, Standard.
6. System posiada role umożliwiające dostęp do funkcji programu.
7. Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika.
8. System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim.
9. Dostępność polskich znaków diakrytycznych jest w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie.
10. CMS zrealizowany jest jako nowoczesna aplikacja internetowa, tzw. Rich Internet Application.
11. System zrealizowany jest z wykorzystaniem jednolitej szaty graficznej/wykorzystaniem jednolitych komponentów.
12. CMS jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem serwera bazy danych.
13. Wszystkie moduły oferowanego systemu działają w oparciu o jedną bazę danych.
14. System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
15. Hasła zapamiętane są w postaci niejawnej (zaszyfrowanej).
Wymagania wobec aplikacji mobilnej:
1. Dane chronione są przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników.
2. Użytkownik widzi po zalogowaniu pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika.
3. Aplikacja mobilna dostępna jest na systemy: Android i iOS.
4. Aplikacja mobilna zintegrowana jest z systemem CMS.
5. Aplikacja mobilna oparta jest o system tokenów.
6. Wydarzenia widoczne w aplikacji mobilnej będą oparte o system statusów.
7. Aplikacja mobilna będzie posiadała moduły filtrowania danych w systemie.
CMS będzie posiadał:
1. Wbudowany moduł logowania oparty na tokenach.
2. Moduł zarządzania zespołami.
3. Moduł lokalizacji zespołów.
4. Moduł konfiguracji notyfikacji wysyłanych do grupy bądź wszystkich użytkowników aplikacji.
5. Moduł ustawień aplikacji.
6. Moduł uwierzytelnienia i autoryzacji.
7. Moduł użytkowników.
8. Moduł wiadomości e-mail.
9. Moduł wydarzeń.
10. Moduł raportów dotyczących zawodników.
11. Moduł do promowania wydarzeń umożliwiający zarządzanie kolejnością pojawiania się wydarzeń na liście.
12. Moduł płatności (Stripe).
13. Moduł do analityki – połączenie z zewnętrznymi narzędziami umożliwiające wgląd w akcje wykonywane przez użytkowników (Metabase, AppCenter lub pokrewne).
14. Moduł powiadomień umożliwiający wysyłanie powiadomień do danej grupy użytkowników
15. Widoki zrealizowane zgodnie z projektem graficznym.

Aplikacja mobilna będzie wyposażona w:
1. Moduł logowania i rejestracji.
2. Trzy typy kont użytkowników: kibic, trenujący, trener. Dostosowanie interfejsu do każdego typu użytkownika.
3. Wyszukiwarka wydarzeń zawierająca filtry: zespołu, lokalizacji, daty, czasu, rodzaju wydarzenia.
4. Lokalizację w aplikacji obsługiwane poprzez Google Maps.
5. Rola sędziego wraz z modułem do wprowadzania wyników meczu.
6. Rola opiekuna zawodnika umożliwiająca otrzymywanie powiadomień o rozgrywkach zawodnika oraz konieczność akceptacji udziału zawodnika w turnieju przez opiekuna.
7. Funkcjonalność umożliwiająca rozesłanie do opiekunów prośby o zgodę na udział ich podopiecznych w turnieju, zarządzanie zgodami na udział.
8. Wyszukiwarka użytkowników systemu.
9. Moduł tworzenia zestawu.
10. Moduł tworzenia wydarzenia, statusy wydarzeń.
11. Moduł dodawania wyniku turnieju, połączony z modułem powiadomień o wynikach.
12. Moduł profilu użytkownika.
13. Moduł notyfikacji.
14. Moduł powiadomień SMS.
15. Moduł rankingów z podziałem na kategorie wiekowe.
16. Moduł do zarządzania zawodnikami danego wydarzenia.
17. Moduł parametrów każdego zawodnika w danym wydarzeniu, np. liczba podań, strzelone bramki etc.
18. Dostosowanie aplikacji do systemu płatności (Stripe).
19. Możliwość przeprowadzania testów A/B.
20. Widoki zrealizowane zgodnie z projektem graficznym.

1) Support:
– Błąd krytyczny (wada systemu uniemożliwiająca w sposób zupełny korzystanie z funkcjonalności aplikacji) – czas usunięcia w terminie 8 godzin roboczych.
– Błąd funkcjonalny (wada powodująca utratę przez system kluczowych funkcji użytkowych, które mogą być wykonane środkami
2) Metodologia pracy SCRUM. Sprinty tygodniowe. Na koniec każdego tygodnia spotkania w siedzibie zamawiającego.

Kody CPV

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Miejsca realizacji

cała Polska